mluvte a myslete anglicky

Rétor centrum, s. r. o.

Společnost Rétor centrum vznikla, aby nabídla roky osvědčenou manažerskou metodu výuky angličtiny širší veřejnosti. Této problematice se věnujeme řadu let, a proto jsme po několikaletém monitorování trhu odkryli příčiny nespokojenosti lidí s výukou anglického jazyka.

Náš produkt je navržen tak, aby splňoval potřeby a očekávání našich klientů. Naše metoda je výzva, je časově nenáročná, a přitom nesmírně efektivní. Navíc přináší okamžité výsledky.

Celý koncept výuky navrhl Mgr. Martin Janeba, MBA, který řadu let pracuje pro nejnáročnější klienty. Jedná se zejména o majitele a ředitele firem, manažery a mnoho dalších, kteří se rozhodli posunout svůj život i kariéru, a vytvořit si nové příležitosti pro podnikání. Jedná se o dlouhodobou spolupráci, kdy si klienti osvojují nové dovednosti pod profesionálním vedením.

Specializujeme se na rozvíjení řečnických dovedností v anglickém jazyce. Naši klienti jsou vystaveni autentickému prostředí, ve kterém získávají konkrétní komunikační dovednosti v anglickém jazyce. Naše metoda výuky odráží Maslowovu pyramidu potřeb, protože tato teorie přibližuje oblast lidské motivace. Celá naše filozofie spočívá v porozumění potřebám a problémům našich klientů, kteří se chtějí posouvat vzhůru po této pyramidě. Naši klienti se naučí, jak se chovat v anglicky mluvícím světě, aby mohli naplnit své vlastní tužby, získali si prestiž a sebeúctu, mohli vytvářet přátelství s cizinci, měli pocit sounáležitosti, mohli se věnovat svým koníčkům v zahraničí, cítili se bezpečně a jistě a uměli si říct o jídlo, pití, ubytování atd.

Budujeme náš tým tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky našich klientů.

V naší společnosti se řídíme těmito jednoduchými kroky:

  1. Naši klienti musí být nadšeni naším přístupem, a proto se vždy snažíme nabídnout o něco víc než naše konkurence.
  2. Podporujeme změny v neustále se měnícím podnikatelském prostředí, protože změna je jedna z mála věcí, se kterou můžeme v současné době s jistotou počítat.
  3. Vytváříme takové prostředí, kde se lidé nechovají vážně, ale uvolněně.
  4. Riskujeme, jsme kreativní a jsme otevřeni novým věcem.
  5. Neustále se zdokonalujeme a učíme, protože naše osobní znalosti jsou základem všeho, čeho chceme dosáhnout. Naše znalosti nás odlišují od všech ostatních. Znalosti jsou mocným nástrojem všech, kteří je mají. Znalosti nám umožňují maximalizovat možnosti a minimalizovat chyby. Dávají nám příležitost poznat prostředí a chovat se v něm podle správných hodnot.
  6. Vytváříme vztahy založené na otevřené a čestné komunikaci.
  7. Vytváříme pozitivní týmy a rodinnou atmosféru.
  8. Máme vášeň, odhodlání a nenecháme nikoho a nic, aby se postavil do cesty vedoucí k dosažení našich cílů.
  9. Aktivně vyhledáváme co nejjednodušší řešení obtížných problémů.
  10. Jsme pokorní, protože to není o nás, ale o našich klientech.